Coach- og leder programProgrammet gir kompetanse i relasjonskompetanse, beslutningsprosesser, coaching og coachende lederskap. Teori kombineres med praktiske øvelser, individuelle og gruppevise oppgaver, samt avsluttende eksamensoppgave.


Passer for terapeuter, veiledere og privatpersoner som vil ytterligere styrke sin coachende væremåte i kommunikasjon, veiledning og ledelse gjennom sitt arbeid eller som coach, mentor og prestasjonhjelper. Nøkkelpersonell, ledere, konsulenter, rådgivere, lærere, mentorer, inspiratorer,


· Positiv psykologi og modeller for positiv endring
· Prosesser for motivasjon, personligheter og beslutningstaking
· Kommunikasjon og kroppsspråk
· Bevisstgjøring og refleksjon
· Handlings- og relasjonskompetanse
· Selvinnsikt, selvledelse og coachende lederskap
· En coachende tilnærming til konflikter og konflikthåndtering


Pris per semester
14.500,- kr eks. bøker. Undervisning på mandager
kl 09.30-15.30. Påmelding: post(a)sinius.no eller tlf. 95 07 56 42.
Undervisningssted: Balders gate 11, 0263 Oslo.


Marija Jonsson
– I løpet av et år har vi gått gjennom et spennende pensum som spenner fra lederskap til psykologi sammen med forskjellige oppgaver stimulerer til refleksjon og utvikling. Jeg har ledererfaring fra private bedrifter og ser at denne utdanningen er meget brukbar for nye eller eksisterende ledere som ønsker å forbedre sig som leder eller starte med en coachende lederstil. Jeg kan også anbefale studiet for alle som trenger å forbedre sine mellommenneskelige ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter og konflikt-
løsning enten de etter  utdanningen ønsker å starte opp som samtalecoach eller ønsker å få ny input i sin egen yrkeshverdag.