Forhandlingsteknikk


1

Forhandlinger er det verktøyet man bruker for å oppnå det man ønsker fra personer/ bedrifter som er i stand til å oppfylle ønsket. En viktig del av forhandlingene er drøftelser og forberedelser som finner sted før det inngås en avtale. Forhandlinger gjennomføres ved kommunikasjon hvor partene utveksler krav, ønsker og argumenter. En vellykket forhandling handler mer om å løse utfordringer enn om å vinne. Resultatet av en forhandling skal føre til et vellykket samarbeid i fremtiden hvor grunnlaget legges i selve forhandlingene og hvor partene opplever samarbeidet som positivt for begge. Har du tenkt over at måten du kommuniserer på vil påvirke forhandlingsresultatet?

 

Du lærer å:

  • Analysere, planlegge, strukturere og gjennomføre en forhandlingssituasjon.

  • Øve på hvordan man selv fungerer i en forhandlingsituasjon, hvordan man får sterkere gjennomslagskraft og hvilke teknikker som passer best for deg.

  • Identifisere egne og andres styrker i kommunikasjon og innhold/strategi.

  • Bruke verktøy i uoversiktlige situasjoner og forstå de atferdsmessige aspektene i bl.a. argumentasjon, spørreteknikker og kroppsspråk.

  • Bygge tillit og seriøsitet slik at de ønsker å inngå en kontrakt med deg.

  • Håndtere egne følelser og press/negativ energi fra andre.

 

Målet med kurset er:

  • Gi deltakerne kompetanse, verktøy, refleksjon og motivasjon til å oppnå bedre resultater i forhandlinger og samtidig skape en god følelse i seg selv og den/de andre.
  • Bevisstgjøre og sette i gang en prosess i den enkelte som gjør at vedkommende ser seg selv bedre, kommuniserer tydelig og motiverende, og blir i stand til å finne mulighetene i enhver forhandlingssituasjon.

 

Målgruppe for kurset:

Kurset passer for ledere, forhandlingsledere, innkjøpere, selgere og alle som ønsker å forsterke sin egen kommunikasjon, oppnå mer og bruke sine sterke sider mer optimalt.

Mål for en vellykket forhandling:

Når du når ”nok” av dine mål og delmål. Resultatet blir oppfattet som akseptabelt av
motparten. Forhandlingen gjennomføres effektivt (tid – ressurser – penger). Det beste
alternativet gir ikke uløste problemer eller nye utfordringer og ikke er til skade for
noen av partene. Begge parter sitter igjen med en god følelse og er motivert for å
begynne samarbeidet (gjensidig tillit).