Forhandlingsteknikk


Forhandlinger gjennomføres ved kommunikasjon – enten verbal eller ikke-verbal- der partene utveksler krav, ønsker og argumenter. Begge parter må ha tillit til at den andre part ønsker og er i stand til å leve opp til det som er avtalt. Vellykket forhandling handler mer om å løse utfordringer enn om å vinne.

Business people

Forhandlinger kan defineres som læren om hvordan man best oppnår det man ønsker fra de personer som kan oppfylle ønsket. Forhandlinger er drøftelser og forberedelser som finner sted før det inngås en avtale.

Mål for en vellykket forhandling:

 • Når du når ”nok” av dine mål og delmål.
 • Resultatet blir oppfattet som akseptabelt av motparten.
 • Forhandlingen gjennomføres effektivt (tid – ressurser – penger).
 • Det beste alternativet gir ikke uløste problemer eller nye
  utfordringer og ikke er til skade for noen av partene.
 • Begge parter sitter igjen med en god følelse og er motivert
  for å begynne samarbeidet (gjensidig tillit).

Målsetning for kurset:

Innføring og øvelser i forhandlingsteknikker for å oppnå best mulig
resultat. Det vil si optimalt innhold og pris samt kvalitetssikring av
kvalitet og gjennomføringsevne.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:

 • Utviklet egen evne til å analysere, strukturere og gjennomføre en
  forhandlingssituasjon.
 • Ha økt forståelse for de atferdsmessige aspektene i bl.a. kommunikasjon
  argumentasjon og kroppsspråk.
 • Kunne mer om hvordan man selv oppleves som forhandler og
  hvordan man kan bidra til hensiktsmessige forhandlinger, og
  oppnå det man ønsker.