Gruppevis coaching – fra to personer og oppover.


Har du tenkt på at du kan få hjelp til å lede og kommunisere med en gruppe,
avdeling eller team.  Gruppevis coaching går ut på å lære grupper å fungere
bedre sammen ut fra gitte rammebetingelser.

Coaching kan hjelpe ledere og medarbeidere å 
tilrettelegge for en positiv
jobbopplevelse ved å utforme klare jobbroller, mål og oppfølgingsarbeid.
Videre arbeide med å
 skape et sosialt miljø som leder og medarbeidere
opplever som støttende og motiverende.

Coaching har til hensikt å inspirere, motivere og bevisstgjøre mennesker til
å begynne å handle på en positiv og konstruktiv måte.
 Coaching innebærer
også å arbeide for å luke bort forstyrrende elementer som hindrer den enkelte
i å 
jobbe effektivt. Dette kan være alt fra usikkerhet i individet eller i
bedriftens rutiner. Coaching hjelper 
individet til å utvikle tenkemåte,
væremåte og læremåte (Berg 2006 b).

Gruppevis coaching kan hjelpe ledere og medarbeidere  i gruppedynamikk,
kommunikasjon, måloppnåelse, samarbeid og håndtering av konflikter.

Coachen jobber en-til-en og gruppevis, og implementerer avtalt løp/plan.