Hva er egentlig et godt menneske?


Det snakkes til stadighet om å lære å bli en god leder, kollega og menneske, men hva er nå det da? Hva vil det si å være god? Jeg tenker at det først og fremst handler om kunnskap om mennesker generelt sett og om deg selv og andre. En god leder, kollega og menneske må starte med seg selv og bli bevisst på sterke og svake sider, eller hvordan man kan virke på andre. Det vil si måter å reagere på, kommunikasjonkoder, temperament, interesser, verdier og referansegrunnlag. Når man blir kjent med noen, er det lettere å kommunisere, forstå og samarbeide fordi man kjenner litt til det som skjer inne i de andre. Det er altså snakk om kunnskap, bevisstgjøring og kommunikasjon. Det kan du lære hos oss, enten via kurs, skreddersydde programmer eller gjennom en-til-en samtaler (coaching).