Hvordan bygge tillit?


Tillit og troverdighet er noe de fleste ønsker å oppnå i forhold til andre, både privat og i jobbsammenheng.  Men mange tenker at dette er noe som kommer av seg selv eller er avhengig av hvilke personer som er involvert.  Andre tenker at det handler om flaks og tilfeldigheter.  Dersom du blir litt mer bevisst på hva tillit egentlig er, og hva den innebærer, kan du faktisk jobbe systematisk med å bygge den opp. Du må være ærlig og ønske å forplikte deg til menneskene og saken det gjelder. Vi snakker om et langsiktig perspektiv, dersom du har hastverk er dette ikke noe for deg. Når du først har oppnådd tillit, må du fortsette med å jobbe like systematisk med å holde den vedlike. Nå er forutsigbar handling, resultater og måloppnåelse viktigst.

Hva er tillit?

Tillit er en subjektiv oppfatning av at den/de andre personene vil innfri for-ventningene dine. Forventninger kommer frem etter gjentatte møter, kontakt og handling. Gjennom å bli kjent, utveksle informasjon, verdier, mål og kompetanse bygges det opp en usynlig kontrakt mellom de involverte personene. Denne relasjonen trenger ikke være av privat art, den kan handle om jobb, fag, oppdrag og mål, men det kreves villighet av begge parter til å vise åpenhet, ærlighet og gode resultater (handling).

Hvordan bygger vi tillit?

Tillit bygges opp av repeterende møter, kontakt og erfaringer. Begge parter må oppleve at de får noe ut av relasjonen, og at det er verdt å investere i den. Man kan også kalle det nytteverdi eller berikelse som er viktig for deg eller bedriften. Siden tilliten er en subjektiv opplevelse går den ofte ut på en slags helhets- og verdivurdering. Det kan godt være at en av partene får mer ut av den andre, men så lenge det er avtalt på forhånd har det ikke så mye å si. Det som er viktig er at det oppstår en gjensidig forpliktelse til å investere i relasjonen og en gjensidig villighet til å vise åpenhet, forutsigbarhet, kompetanse og integritet.

Tillit er en variabel faktor og måles gjennom integritet, tiltro og kompetanse. Tillit løses som ofte opp pga verdikonflikter.