Motivasjon og inspirasjon som lederverktøy


Motivasjon og inspirasjon som lederverktøy

Motivasjon og inspirasjon er ingen konstant tilstand. Den må jobbes systematisk med, fokuseres på og følges opp. Det må også legges til rette praktisk sett for at den enkelte skal kunne levere mest mulig. I tillegg er støtte og samhold viktig. Å skape trygghet og arbeidsglede i et team er helt nødvendig.

Forskning viser at ansatte som blir godt ivaretatt på en arbeidsplass føler en forpliktelse til å gi noe tilbake til arbeidsgiver. Når motivasjonen synker må vi ha verktøy for å bygge den opp igjen. Blir man sittende alene med synkende motivasjon øker sannsynligheten for at det tar lengre tid å bygge den opp igjen. En sammensveiset gjeng kan skape mye positivt sammen. Lær å bygge opp, lede og drive et team.


Emneoversikt, dette lærer du:

 • Indre, ytre og prestasjonsorientert motivasjon

 • Hvordan inspirasjon, motivasjon og handling jobber sammen

 • Å skape motivasjon og inspirasjon for et produkt eller fagområde

 • Bruk av tilbakemelding, ros og anerkjennelse som verktøy

 • Bruk av ulike verktøy når motivasjonen synker, stiger eller stagnerer

Hvem passer kurset for:
Ledere, teamledere, salgsledere og nøkkelpersoner som ønsker å bygge sterke team og nå krevende mål. Videre forstå og tilrettelegge mer optimalt for at den enkelte skal bli i stand til å levere mer i et sammensatt team.


Målet med kurset er:

 • Gi deltakerne kompetanse, verktøy, refleksjon og strategier for å jobbe aktivt og systematisk med motivasjon og inspirasjon som fører til handling hos andre.

 • Motivere deltakerne til å sette igang en prosess og jobbe med dynamikken i teamet.

 • Inspirere deltakerne til å drive andre gjennom positiv psykologi og skreddersydd oppfølging.

Effekten av kurset:

 • Bevisstgjøring av hvilke motivasjonsressurser du har som leder

 • Kompetanse til å forstå hva som driver andre og hvordan det kan opprettholdes

 • Motivasjon til å sette igang en positiv dynamikk uten ekstra kostnader

 • Verktøy til å møte utfordringer og endringer