Inspirasjon og positiv psykologi


Alle kan bli inspirert

Å la seg inspirere eller begeistre kan være en kunst i seg selv. Lær å inspirere andre og å bli inspirert selv. Nå er det endelig bevist at positivitet lønner seg- også for bedrifter. På begynnelsen av 2000-tallet kom amerikanske Martin Seligman og andre forskere med begrepet positiv psykologi og dokumenterte gjennom klinisk forskning at positive følelser kan læres. Positiv psykologi fokuserer på forståelsen av hvordan positive følelser arbeider i menneskene.

Kurset passer bra for alle som ønsker nyutvikling, kreativitet eller arbeidsglede. Inspirasjon er fasen før motivasjon og handling. Den er derfor særdeles viktig dersom man skal sette igang motivasjons- og handlingsprogrammer.

Moisturizing face cream with candles

Inspirasjon øker sannsynligheten for å lykkes og nå våre mål. Bevisstgjøring av verdier, interesser, muligheter, evner og meningsfylte ting “trigger” inspirasjonen vår.


Dette kan du lære:


– Bli mer bevisst på hva som inspirerer deg og hvorfor
– Lær hvordan du kan inspirere andre mennesker
– Hvordan skape engasjement og inspirasjon for et produkt eller fagområde
– Lær hvordan kommunikasjon skaper inspirasjon
– Arbeidsmetoder som gir inspirasjon til handling hos andre