Kommunikasjon – et verktøy som bør brukes mer.


Har du tenkt over måten du kommuniserer på? Dette er et kurs i bevisst-
gjøring av din egen og andres kommunikasjon og personlighet.
 Bli bedre
kjent med deg selv, hvordan du virker på andre og ikke minst hvordan du
kan oppnå mer i din egen kommunikasjon.

Å forstå hvordan du kommuniserer med andre gir deg:

  • Mulighet til å forsterke det du er god på
  • Strategier for å kompensere det du ikke er fullt så god på
  • Bevisstgjøring på hvorfor andre kan misforstå deg
  • Sterkere argumentasjon og gjennomslagskraft

Du lærer å:

  • Bruke din egen personlighet mer bevisst i kommunikasjonen din
  • Forstå din egen og andres personlighet bedre
  • Identifisere egne og andres styrke i kommunikasjonen
  • Legge opp hensiktsmessige kommunikasjonstrategier
  • Bruke verktøy i uoversiktlige situasjoner
  • Håndtere egne følelser og negativ energi fra andre

Hvem passer kurset for:
Kurset passer for de som ønsker å forsterke sin egen kommunikasjon, oppnå mer og bruke sine sterke sider mer optimalt. Videre forstå og kommunisere bedre med andre og bli i stand til å sette sammen effektive grupper og team.