Kommunikasjon og personlighet


Kurs i kommunikasjon og personlighet

Har du tenkt over at personligheten din påvirker måten du kommuniserer på? Dette er et kurs i bevisstgjøring av din egen og andres personlighet og hvordan dette påvirker kommunikasjonen din. Bli bedre kjent med deg selv, hvordan du virker på andre og ikke minst hvordan du kan oppnå mer i kommunikasjon med andre.

Å forstå hvordan personligheten din påvirker kommunikasjonen din gir deg:

 • Mulighet til å forsterke det du er god på
 • Strategier for å kompensere det du ikke er fullt så god på
 • Bevisstgjøring på hvorfor andre kan misforstå deg
 • Sterkere argumentasjon og gjennomslagskraft

Du lærer å:

 • Bruke din egen personlighet mer bevisst i kommunikasjonen din

 • Forstå din egen og andres personlighet bedre

 • Identifisere egne og andres styrke i kommunikasjonen

 • Legge opp hensiktsmessige kommunikasjonstrategier

 • Bruke verktøy i uoversiktlige situasjoner

 • Håndtere egne følelser og negativ energi fra andre

Hvem passer kurset for:

Kurset passer for de som ønsker å forsterke sin egen kommunikasjon, oppnå mer og bruke sine sterke sider mer optimalt. Videre forstå og kommunisere bedre med andre og bli i stand til å sette sammen effektive grupper og team.

Målet med kurset er:

 • Gi deltakerne kompetanse, verktøy, refleksjon og motivasjon til å begynne å bruke personligheten sin mer effektivt i kommunikasjon med andre.
 • Motivere deltakerne til å analysere andres motivasjon bedre.
 • Inspirere deltakerne til å bruke kompendiet med verktøy og teknikker slik at de erfarer konkret nytteverdi av kurset og oppnår sine mål bedre.
 • Sette igang en prosess i den enkelte som gjør at vedkommende kommuniserer tydeligere og får det bedre med seg selv, enten privat eller i en jobbrolle.