Kommunikasjon – en toveis prosess.


Kommunikasjon handler om å få til en vellykket overførsel av kunnskap, holdninger og følelser mellom to eller flere personer. Det er med andre ord ikke bare snakk om innhold, informasjon eller fakta. Måten man kommuniserer på og forståelsen av den de andre er like viktig for å få til et godt resultat. Vellykket kommunikasjon skal oppleves som avklarende og gi alle involverte en god følelse.

Kommunikasjon handler i stor grad om å skape gode følelser hos de involverte. Man kan være uenige om mange ting, men målet med kommunikasjonen er å bli enige om det man kan bli enige om, og samtidig være så sortert og bevisst at man ikke sårer, provoserer eller ødelegger relasjoner. For å lykkes med dette må man være bevisst på sin egen måte å være på og uttrykke seg på.

Man må trene på å tolke andre, og fokusere på hva intensjonen er. Vi snakker med andre ord om en toveis prosess hvor det foregår gjensidige tilbakemeldinger og tolkninger i et sosialt samspill (Kaufmann & Kaufmann, 2003). Først må den gode kontakten være der – så kommer budskapet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet med din egen kommunikasjon er å oppnå ønsket respons,
ikke noe annet.

 • Hvordan vil du andre skal oppfatte deg og hva ønsker du å formidle?
 • Hvordan skille mellom din indre og ytre dialog?
 • Hvordan legge opp til hensiktsmessige kommunikasjonstrategier?
 • Hva er typiske personligheter og hvordan kommuniserer de?
 • Hva kan være bakgrunnen for at enkelte kommuniserer som de gjør?
 • Hvordan kan du forstå andre bedre?
 • Hvordan kan du snu samtalen i den retningen du ønsker den?

Kjennskap til de ulike personlighetstyper- og kommunikasjonskoder kan benyttes
og brukes i grupper organisasjoner og i individuelle liv. Sinius AS har lang erfaring
i å bevisstgjøre, kurse og coache mennesker både privat og i bedrifter. Dette er et
kurs for de som ønsker å gå i dybden og virkelig lære kommunikasjon.

Kurset omfatter:

  • verbal og ikke-verbal kommunikasjon.
  • empatisk kommunikasjon.
  • spørreteknikker og argumentasjon.
  • innvendinger og misforståelser.
  • lytteratferd og mottakeranalyse.
  • egenskap og nytteverdi.
  • bruk av ros.
  • lesing mellom linjene.
  • aktiv bruk av magefølelsen.
  • kommunikasjonstype og personlighet