Kurs i kroppsspråk


Forskning viser at en stor del av kommunikasjonen vår består av kroppsspråk. Vi er derfor helt avhengig av å kunne forstå og bruke kroppsspråk når vi skal lede, selge, forhandle eller få andre mennesker med på det vi ønsker.

 

Å forstå og mestre kroppsspråk gir deg:

 • Økt troverdighet
 • Større gjennomslagskraft
 • Bedre førsteinntrykk
 • Tydelighet og mindre misforståelser
 • Mer korrekt informasjon om andre

Dette er et viktig og spennende kurs basert på solid dokumentasjon og erfaring
fra næringslivet. Det gis eksempler, case og verktøy. Kompendium er inkludert
i prisen.

Du lærer å:

 • Forstå ditt eget og andres kroppsspråk
 • Identifisere egne og andres kommunikasjonskoder
 • Tolke intensjonen og motivasjonen til andre
 • Bli mer bevisst på hvordan andre kan oppfatte deg
 • Kommunisere bedre og tydeligere med andre
 • Få andre mennesker med deg


Hvem passer kurset for:
Kurset passer for alle som er avhengig av å få andre mennesker med seg,
og som selv ønsker å bli tydeligere, mer forutsigbar og motiverende som
person. Det passer også for de som er avhengig av andre for å oppnå det
de ønsker, så her snakker vi om alt fra ledelse og nøkkelpersonell, til
individualister som vil nå sine mål.