Kurs i kroppsspråk


Forskning viser at en stor del av kommunikasjonen vår består av kroppsspråk. Vi er derfor helt avhengig av å kunne forstå og bruke kroppsspråk når vi skal lede, selge, forhandle eller få andre mennesker med på det vi ønsker.

Å forstå og mestre kroppsspråk gir deg:


– Økt troverdighet
– Større gjennomslagskraft
– Bedre førsteinntrykk
– Tydelighet og mindre misforståelser
– Mer korrekt informasjon om andre