Motivasjon og engasjement


Har du lyst til å lære å motivere og inspirere andre?

Motivasjon er nødvendig for å få til det vi ønsker. Motivasjon er
dessverre ingen konstant tilstand. Den må jobbes med, fokuseres
på og følges opp. Vi er alle forskjellige og det krever langvarig
innsats for å skape noe positivt sammen.

Ledere leter ofte med lykt og lupe etter nye verktøy og midler
for å styrke motivasjonen og engasjementet blant de ansatte.
Mange lurer på om dette kan læres eller om det bare er noe
enkelte ledere har i seg, sånn helt av seg selv.

På begynnelsen av 2000-tallet kom amerikanske Martin Seligman
og andre forskere med begrepet positiv psykologi og dokumenterte
gjennom klinisk forskning at positive følelser kan læres. Positiv
psykologi fokuserer på forståelsen av hvordan positive følelser
arbeider i menneskene.

Nå kan du lære deg dette. Vi kjører åpne og lukkede kurs, både for
ledere, grupper og enkeltindivider.

Lær å:

  • Bli mer bevisst på hva som inspirerer deg og hvorfor
  • Inspirere andre mennesker med konkrete verktøy
  • Skape engasjement og inspirasjon for et produkt eller fagområde
  • Kommunisere på en måte som skaper inspirasjon hos andre
  • Arbeidsmetoder som gir inspirasjon til handling hos andre
  • Bruke tilbakemelding, ros og anerkjennelse som verktøy

 

Jobb-engasjement representerer en motivasjonsprosess hvor
tilgjengelige jobb-ressurser stimulerer til aktivitet effektivitet og
ytelse i jobben (Bakker, Demerouti, Taris, Schaufeli & Schreurs,
2003). Engasjement som konsept i en bedrift handler i stor grad
om involvering, ansvarliggjøring og identifisering av arbeidsoppgaver.