Referanser


Våre kunder:

Referanser:

Vestfold Høyre
«Som folkevalgt er god kommunikasjon avgjørende både for å forstå folks følelser og for å kunne
uttrykke seg riktig. Hverdagen består av møter med svært ulike mennesker i helt ulike situasjoner.
I tillegg må man kunne mestre både dialog rundt et møtebord, så vel som å kunne snakke for store
forsamlinger. Da er det viktig å kunne forstå hvordanbudskapet oppfattes og tolkes. Våre lokale
folkevalgte er derfor veldig fornøydemed kurset fra Sinius og Grethe Holtan, som både var konkret
og lett å forstå, samtidig som det gikk dypt nok til å utstyre deltagerne med konkrete og nyttige
verktøy i hverdagen som leder og som politiker.» Vestfold Høyre


Marte Frøyna
Etter å ha deltatt på dette kurset, fikk jeg en bedre forståelse av menneskers personlighet og
adferd. Det som var helt unikt med dette kurset, var at vi virkelig gikk i dybden på alle kursdeltakernes
personligheter. Jeg lærte å håndtere mine egne følelser og forstå sammenhengen mellom disse
følelsene og min egen personlighet. Jeg ble bevisst på mine sterke sider og lærte hvordan mine
svakheter også kan være styrker. Jeg lærte mer om hvordan man kommuniserer som en leder og
hvordan man kan motivere andre. Kurset presenterte ikke bare teoretiske verktøy som man ellers
har tilgang på, men hvordan man kan bruke disse verktøyene på en måte som er riktig for hver enkelt.
Dette kurset hjalp meg med å finne en styrke i meg selv, som jeg ikke visste jeg hadde. Kunnskapen
jeg sitter igjen med får jeg bruk for både privat og i arbeidslivet. Alle får kurset individuelt tilpasset,
uansett hvilken erfaring eller bakgrunn man har fra før – og derfor kan jeg anbefale dette til alle.


Espen Langseth, Coach/Mental trener og org. konsulent. www.heiadeg.no
Jeg har brukt Grethe Holtan som coach for å forbedre mitt kroppsspråk og min
kommunikasjon med mennesker. Det har vært veldig nyttig og lærerikt å bli mer
bevisst mitt eget kroppsspråk. Jeg har lært at kroppsspråket og det non – verbale
utgjør en stor del av vår kommunikasjon oss mennesker i mellom. Jeg har blitt
klokere og mer selvsikker som kursholder og det å snakke foran en forsamling.
Grethe er en profesjonell og dyktig coach. Hun er kunnskapsrik og formidler det
hun lærer bort på en meget god måte.


Unn Fauskanger, Rektor Voss gymnas, Leiar i Rektorkollegiet i Hordaland.
Hele ledergruppen vår har vært med på flere lederkurs hvor kommunikasjon og samarbeid
har vært i fokus. Det har vært svært nyttig og godt for oss. Anbefales til andre.


Finn Nikolai Hondrelis www.tampenbrenner.no
“Det høres kanskje spesielt ut, men jeg hadde faktisk en av mine mest minne-
verdige dager i mitt liv på dagskurs i kroppsspråk hos Sinius. Det var inspirerende,
profesjonelt og ikke minst morsomt. Dagen ga et dypere innblikk i meg selv, og
mye nyttig informasjon om hvordan man ser andre. Kurset gir deg verktøy for å
sette igang en prosess som varer livet ut.”


Annette Narverud, Organisasjonsrådgiver Arkitektenes Fagforbund (AFAG)
Jeg meldte meg på coach utdanning hos Sinius uten å vite helt hva jeg gikk
til, men utdanningen har åpnet en helt ny verden for meg. Jeg har endelig
har fått bekreftelse på mye av det jeg har tenkt på tidligere ved å knytte det
meste til teori og satt det i system. Nå tør jeg stole mer på mine inntrykk og
tolkninger i møte med andre mennesker og ikke minst fått flere verktøy for
å forstå og bygge relasjoner.

Jeg bruker min kompetanse som coach hver dag i jobben min og ser helt
klart at det gir resultater. Enten om det dreier seg om møter, forhandlinger,
rådgivning, karriereveiledning, personalansvar eller sensitive problemstillinger.

Egentlig synes jeg innholdet i coach utdannelsen til Sinius burde være allemenn-
kunnskap. Jeg tror det er noe alle kunne ha utbytte av å kunne noe om i forbindelse
med alle typer relasjoner – også familie og venner og ikke bare gjennom jobb.


Jane, 49 år.
Jeg mistet jobben min og ble fullstendig handlingslammet. Jeg fikk anbefalt
Sinius og klarte å gjenvinne kontrollen. Deretter ble vi enige om en handlings-
plan, 6 uker senere fikk jeg ny jobb. Følte meg sterkere og mer bevisst på hva
som skjedde. Hadde ikke klart meg uten hjelp fra Sinius.


Etti Salomonsen, Daglig leder, Turtagrø Hotel.
I forbindelse med lederutvikling har jeg vært på kurs i ledelse og intuisjon
hos Grethe Holtan. Dette var et begivenhetsrikt kurs som ga meg en bredere
innsikt med utfall i klarere utsikt. Tilbake i arbeidsdagen erfarer jeg allerede
at jeg tar i bruk noen av teknikkene jeg lærte, og ser positive resultater.
Dette var meget bra!»


Referanse fra studiedeltaker: Marija Jonsson
I løpet av et år har vi gått gjennom et spennende pensum som spenner fra
lederskap og psykologitil intuisjon som sammen med forskjellige oppgaver
stimulerer til refleksjon og utvikling. Jeg har ledererfaring fra private bedrifter
og ser at denne utdanningen er meget brukbar for nye eller eksisterende ledere
som ønsker å forbedre sig som leder eller starte med en coachende lederstil.

Jeg kan også anbefale studiet for alle som trenger å forbedre sine mellom-
menneskelige ferdigheter kommunikasjonsferdigheter og konfliktløsning
enten de etter utdanningen ønsker å starte opp som samtalecoach eller
ønsker å få ny input i sin egen yrkeshverdag.