Kommunikasjon, kroppsspråk, personlighet og ledelse. Kurs og
coaching for ledere og de som vil nå mål. Solid dokumentasjon
og praktiske verktøy.

«Den viktigste enkeltfaktoren i formelen til suksess, er
å vite hvordan man forholder seg til andre mennesker»

– Theodore Roosevelt.

gh

Velkommen til Sinius kurs og coacing – Vi hjelper deg videre. Vi tilbyr programmer som gjør at du kommer videre og når nye mål. Potensialet for vekst ligger i kommunikasjon og samhandling med andre. Bli mer bevisst på deg selv og andre, lær solide verktøy og oppnå mer. Velg mellom åpne eller bedriftsinterne kurs eller individuelle løsninger.

De fleste ledere har alt for liten tid til å “lede” på grunn av at de må gjøre andre ting som kreves av dem. Bli med på lederkurs som går i dybden på hva det vil si å være leder i praksis. Både du og de andre skal ha det bra på arbeidsplassen samtidig som bedriften skal fungere optimalt. Lær ledelse gjennom bevisstgjøring og struktur, samtidig som du jobber med kulturen.  Vi gir deg verktøy, sjekklister, øvelser, oppgaver og kurshefte.

 

Podcast hos NAV Inkluderende arbeidsliv om bruk av tre mektige
lederverktøy: tilbakemelding, ros og anerkjennelse.

 

Deltagelse i TV-programmene på
NRK om kroppsspråk i seriene “Kroppsspråk” og
  “Når kjemien stemmer”.

 

Podcast hos BI, Handelshøyskolen
i Oslo om intuisjon i
beslutningsprosesser og
ledelse/markedsføring.

Lederutviklingskurs

Lær å lede andre og forstå ulike rammebetingelser, roller og forventninger samtidig som du når egne mål. Lær å bygge relasjoner og bli i stand til å motivere og inspirere andre til å yte mer. Bli bevisst på egen personlighet og kommunikasjon. Kurset er delt inn i forelesninger, diskusjoner, reelle case og øvelser.

Kommunikasjonstrategier

I dag har vi nok kunnskap, teknologi og systemer. Potensialet for vekst ligger i hvordan vi kommuniserer, formidler og samarbeider med kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Lær solide teknikker, verktøy og strategier innen kommunikasjon slik at du får sterkere gjennomslagkraft og troverdighet.

Kroppsspråk

Forskning viser at en stor del av kommunikasjonen vår består av kroppsspråk. Vi er derfor helt avhengig av å kunne forstå og bruke kroppsspråket vårt når vi skal lede, selge, forhandle og få andre mennesker med på det vi ønsker. Lær å påvirke andre, bli mer troverdig og få mer igjennom på kortere tid.

Forhandlingsteknikk

Forhandlingsteknikk er det verktøyet vi bruker for å oppnå det vi ønsker hos personer og bedrifter. Forhandlinger gjennomføres ved kommunikasjon – både verbalt og ikke-verbalt – der partene utveksler krav, ønsker og argumenter. Vellykkede forhandlinger handler mest om gode løsninger og evnen til å løse utfordringer, både i nåtid og i framtid.

Motivasjon og engasjement

Motivasjon og engasjement er ingen konstant tilstand. Den må jobbes systematisk med, fokuseres på og følges opp. Når motivasjonen synker må man ha verktøy for å bygge den opp igjen. Lær å skape arbeids-glede, samhold og trygghet på arbeidsplassen din. Lær å skape varig motivasjon og engasjement for et produkt eller fagområde. Bruk deg selv.

Inspirasjon og positiv psykologi

Nå er det endelig bevist at positivitet lønner seg – også for bedrifter. På begynnelsen av 2000-tallet kom amerikanskje Martin Seligman og andre forskere med begrepet positiv psykologi. De dokumenterte at positive følelser kan læres. Positiv psykologi fokuserer på forståelsen av hvordan positive følelser arbeider i menneskene. Lær hvordan du inspirerer andre.

Personlighetanalyse

Har du tenkt over at personligheten din påvirker måten du kommuniserer på? Dette er et kurs i bevisstgjøring av din egen og andres personlighet og hvordan dette påvirker kommunikasjonen din. Bli bedre kjent med deg selv, hvordan du virker på andre og hvordan du kan oppnå mer i kommunikasjon med andre.

Relasjoner

Lær å bygge relasjoner, oppnå tillit og troverdighet. Gjennom gode teknikker og verktøy lærer du hvordan du skal kommunisere og handle. Gode relasjoner gir mer arbeidsglede og gjør at den enkelte strekker seg lengre enn ellers. De fleste jobber for andres respekt og anerkjennelse, dersom relasjonen er god.

Kundeservice

Det stilles stadig høyere krav til kundeservice og kundebehandling. Man må kunne håndtere alle typer mennesker og utfordringer. Gjennom bevisstgjøring av egen personlighet, reaksjoner og kommunikasjon finner man nøkkelen til hvordan man best mulig samhandler med andre mennesker.

Avgrensning og grensesetting

Lær å sette grenser på en positiv måte og elegant måte slik at du kan foreta gode avgrensninger som gjør at du får det bedre både som menneske og leder. Lær hvordan du kan planlegge, handle og kommunisere slik at du får prioritert riktig og gjort det du skal – og i tide. Dermed får du også anledning til å få riktig kvalitet på det du gjør.

Coaching

Coaching og leder-coaching er viktig for å få sortert, ventilert og reflektert over utfordrende situasjoner. Gjennom coachingen finner vi flere praktiske og gode strategier for håndtering. Effektiv coaching setter i gang prosesser i den som blir coachet slik at riktige valg kan taes og balanse igjen kan oppstå.

Beslutningsprosesser

Evnen til å ta gode beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for å nå mål og sikre bedriften i framtiden. Dette kurset handler om hvordan du kan bli bedre til å samle inn og bearbeide informasjon, ta riktige beslutninger og bli bevisst på når du skal handle. Riktig «timing» er helt avgjørende for å maksimere resultatet.
KUNDER
saks

1-årig leder og coachingprogram

Programmet gir kompetanse i relasjonskompetanse, motivasjon, beslutningsprosesser, coaching og coachende lederskap. Teori kombineres med praktiske øvelser, individuelle og gruppevise oppgaver. Det hele avsluttes med  skriftlig eksamensoppgave med case fra virkeligheten. Både reell og formalkompetanse skal brukes. Passer for ledere, nøkkelpersonell og privatpersoner som ytterligere vil styrke sin coachende væremåte og lederstil.

saks

Gruppevis coaching

Har du tenkt på at du kan få hjelp til å lede og kommunisere med en gruppe, avdeling eller team.  Gruppevis coaching går ut på å lære grupper å fungere bedre sammen ut fra gitte rammebetingelser. Coaching kan hjelpe ledere og med- arbeidere å 
tilrettelegge for en positiv jobbopplevelse ved å utforme klare jobbroller, mål og oppfølgingsarbeid. Videre arbeide med å
 skape et sosialt miljø som leder og medarbeidere opplever som støttende og motiverende.

Coaching har til hensikt å inspirere, motivere og bevisstgjøre mennesker til å begynne å handle på en positiv og konstruktiv måte.
 Coaching innebærer også å arbeide for å luke bort forstyrrende elementer som hindrer den enkelte i å 
jobbe effektivt. Dette kan være alt fra usikkerhet i individet eller i bedriftens rutiner. Coaching hjelper 
individet til å utvikle tenkemåte, væremåte og læremåte. Gruppevis coaching kan hjelpe ledere og medarbeidere  i gruppedynamikk, kommunikasjon, måloppnåelse, samarbeid og håndtering av konflikter. Coachen jobber en-til-en
og gruppevis, og implementerer avtalt løp/plan.

70385856_s

Tilbakemelding

Slik bruker du tilbakemelding. 

Tydelig kommunikasjon

Slik kommuniserer du tydelig.

Intuitiv markedsføring

Selg til høyre hjernehalvdel.

Motivasjon og inspirasjon som lederverktøy
– bygg ditt lederskap med Sinius

Lær å motivere andre. Ledelse handler om å nå mål sammen med andre mennesker ut fra gitte rammebetingelser.
Ved å bygge relasjoner og et godt arbeidsmiljø vil denne jobben gå lettere og ansvarsfordelingen bli mer effektiv. Lær deg å lede med flyt.

 

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.

Her starter visning for nettbrett

Kommunikasjon, kroppsspråk, personlighet og ledelse. Kurs og
coaching for ledere og de som vil nå mål. Solid dokumentasjon
og praktiske verktøy.

«Den viktigste enkeltfaktoren i formelen til suksess, er
å vite hvordan man forholder seg til andre mennesker»

– Theodore Roosevelt.

gh

Velkommen til Sinius kurs og coacing – Vi hjelper deg videre. Vi tilbyr programmer som gjør at du kommer videre og når nye mål. Potensialet for vekst ligger i kommunikasjon og samhandling med andre. Bli mer bevisst på deg selv og andre, lær solide verktøy og oppnå mer. Velg mellom åpne eller bedriftsinterne kurs eller individuelle løsninger.

De fleste ledere har alt for liten tid til å “lede” på grunn av at de må gjøre andre ting som kreves av dem. Bli med på lederkurs som går i dybden på hva det vil si å være leder i praksis. Både du og de andre skal ha det bra på arbeidsplassen samtidig som bedriften skal fungere optimalt. Lær ledelse gjennom bevisstgjøring og struktur, samtidig som du jobber med kulturen.  Vi gir deg verktøy, sjekklister, øvelser, oppgaver og kurshefte.

 

Podcast hos NAV Inkluderende arbeidsliv om bruk av tre mektige
lederverktøy: tilbakemelding, ros og anerkjennelse.

 

Deltagelse i TV-programmene på
NRK om kroppsspråk i seriene “Kroppsspråk” og
  “Når kjemien stemmer”.

 

Podcast hos BI, Handelshøyskolen
i Oslo om intuisjon i
beslutningsprosesser og
ledelse/markedsføring.

Lederutviklingskurs

Lær å lede andre og forstå ulike rammebetingelser, roller og forventninger samtidig som du når egne mål. Lær å bygge relasjoner og bli i stand til å motivere og inspirere andre til å yte mer. Bli bevisst på egen personlighet og kommunikasjon. Kurset er delt inn i forelesninger, diskusjoner, reelle case og øvelser.

Kommunikasjonstrategier

I dag har vi nok kunnskap, teknologi og systemer. Potensialet for vekst ligger i hvordan vi kommuniserer, formidler og samarbeider med kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Lær solide teknikker, verktøy og strategier innen kommunikasjon slik at du får sterkere gjennomslagkraft og troverdighet.

Kroppsspråk

Forskning viser at en stor del av kommunikasjonen vår består av kroppsspråk. Vi er derfor helt avhengig av å kunne forstå og bruke kroppsspråket vårt når vi skal lede, selge, forhandle og få andre mennesker med på det vi ønsker. Lær å påvirke andre, bli mer troverdig og få mer igjennom på kortere tid.

Forhandlingsteknikk

Forhandlingsteknikk er det verktøyet vi bruker for å oppnå det vi ønsker hos personer og bedrifter. Forhandlinger gjennomføres ved kommunikasjon – både verbalt og ikke-verbalt – der partene utveksler krav, ønsker og argumenter. Vellykkede forhandlinger handler mest om gode løsninger og evnen til å løse utfordringer, både i nåtid og i framtid.

Motivasjon og engasjement

Motivasjon og engasjement er ingen konstant tilstand. Den må jobbes systematisk med, fokuseres på og følges opp. Når motivasjonen synker må man ha verktøy for å bygge den opp igjen. Lær å skape arbeids-glede, samhold og trygghet på arbeidsplassen din. Lær å skape varig motivasjon og engasjement for et produkt eller fagområde. Bruk deg selv.

Positiv psykologi

Nå er det endelig bevist at positivitet lønner seg – også for bedrifter. På begynnelsen av 2000-tallet kom amerikanskje Martin Seligman og andre forskere med begrepet positiv psykologi. De dokumenterte at positive følelser kan læres. Positiv psykologi fokuserer på forståelsen av hvordan positive følelser arbeider i menneskene. Lær hvordan du inspirerer andre.

Personlighetanalyse

Har du tenkt over at personligheten din påvirker måten du kommuniserer på? Dette er et kurs i bevisstgjøring av din egen og andres personlighet og hvordan dette påvirker kommunikasjonen din. Bli bedre kjent med deg selv, hvordan du virker på andre og hvordan du kan oppnå mer i kommunikasjon med andre.

Relasjoner

Lær å bygge relasjoner, oppnå tillit og troverdighet. Gjennom gode teknikker og verktøy lærer du hvordan du skal kommunisere og handle. Gode relasjoner gir mer arbeidsglede og gjør at den enkelte strekker seg lengre enn ellers. De fleste jobber for andres respekt og anerkjennelse, dersom relasjonen er god. Dette kan planlegges og struktureres.

Kundeservice

Det stilles stadig høyere krav til kundeservice og kundebehandling. Man må kunne håndtere alle typer mennesker og utfordringer. Gjennom bevisstgjøring av egen personlighet, reaksjoner og kommunikasjon finner man nøkkelen til hvordan man best mulig samhandler med andre mennesker.

Avgrensning og grensesetting

Lær å sette grenser på en positiv måte og elegant måte slik at du kan foreta gode avgrensninger som gjør at du får det bedre både som menneske og leder. Lær hvordan du kan planlegge, handle og kommunisere slik at du får prioritert riktig og gjort det du skal – og i tide. Dermed får du også anledning til å få riktig kvalitet på det du gjør.

Coaching

Coaching og leder-coaching er viktig for å få sortert, ventilert og reflektert over utfordrende situasjoner. Gjennom coachingen finner vi flere praktiske og gode strategier for håndtering. Effektiv coaching setter i gang prosesser i den som blir coachet slik at riktige valg kan taes og balanse igjen kan oppstå.

Beslutningsprosesser

Evnen til å ta gode beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for å nå mål og sikre bedriften i framtiden. Dette kurset handler om hvordan du kan bli bedre til å samle inn og bearbeide informasjon, ta riktige beslutninger og bli bevisst på når du skal handle. Riktig «timing» er helt avgjørende for å maksimere resultatet. Du lærer å velge ut det som er viktigst.
KUNDER
saks

1-årig leder og coachingprogram

Programmet gir kompetanse i relasjonskompetanse, motivasjon, beslutningsprosesser, coaching og coachende lederskap.
Teori kombineres med praktiske øvelser, individuelle og gruppevise oppgaver. Det hele avsluttes med  skriftlig eksamens-
oppgave med case fra virkeligheten. Både reell og formalkompetanse skal brukes. Passer for ledere, nøkkelpersonell og privatpersoner som ytterligere vil styrke sin coachende væremåte og lederstil.

saks

Gruppevis coaching

Har du tenkt på at du kan få hjelp til å lede og kommunisere med en gruppe, avdeling eller team.  Gruppevis coaching
går ut på å lære grupper
å fungere bedre sammen ut fra gitte rammebetingelser. Coaching kan hjelpe ledere og med-
arbeidere å 
tilrettelegge for en positiv jobbopplevelse
ved å utforme klare jobbroller, mål og oppfølgingsarbeid. Videre arbeide med å
 skape et sosialt miljø som leder og medarbeidere opplever som støttende og motiverende.

Coaching har til hensikt å inspirere, motivere og bevisstgjøre mennesker til å begynne å handle på en positiv og mer konstruktiv måte.
 Coaching innebærer også å arbeide for å luke bort forstyrrende elementer som hindrer den enkelte
i å 
jobbe effektivt. Dette kan være alt fra usikkerhet
i individet eller i bedriftens rutiner. Coaching hjelper 
individet til å utvikle tenkemåte, væremåte og læremåte. Gruppevis coaching kan hjelpe ledere og medarbeidere  i gruppe-dynamikk, kommunikasjon, måloppnåelse, samarbeid og håndtering av konflikter. Coachen jobber en-til-en og gruppevis, og implementerer avtalt løp/plan.

70385856_s

Tilbakemelding

Slik bruker du tilbakemelding.

Tydelig kommunikasjon

Slik kommuniserer du tydelig.

Intuitiv markedsføring

Selg til høyre hjernehalvdel.

Motivasjon og inspirasjon som lederverktøy
– bygg ditt lederskap med Sinius

Lær å motivere andre. Ledelse handler om å nå mål sammen med andre mennesker ut fra gitte rammebetingelser.
Ved å  bygge relasjoner og et godt arbeidsmiljø vil denne jobben gå lettere og ansvarsfordelingen bli mer effektiv.
Lær deg å lede med flyt.

 

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.

Her starter visning for mobil

Kommunikasjon, kroppsspråk, personlighet og ledelse. Kurs og
coaching for ledere og de som vil nå mål. Solid dokumentasjon
og praktiske verktøy.

De fleste ledere har alt for liten tid til å “lede” på grunn av at de må gjøre andre ting som kreves av dem. Bli med på lederkurs som går i dybden på hva det vil si å være leder i praksis. Både du og de andre skal ha det bra på arbeidsplassen samtidig som bedriften skal fungere optimalt. Lær ledelse gjennom bevisstgjøring og struktur, samtidig som du jobber med kulturen.  Vi gir deg verktøy, sjekklister, øvelser, oppgaver og kurshefte.

Podcast hos NAV Inkluderende
arbeidsliv om bruk av tre mektige
lederverktøy: tilbakemelding, ros
og anerkjennelse.
Deltagelse i TV-programmene på
NRK om kroppsspråk i seriene
“Kroppsspråk” og “Når kjemien
stemmer”.
Podcast hos BI, Handelshøyskolen
i Oslo om intuisjon i beslutnings-
prosesser og ledelse/markedsføring.

Lederutviklingskurs

Lær å lede andre og forstå ulike rammebetingelser, roller og forventninger samtidig som du når egne mål. Lær å bygge relasjoner og bli i stand til å motivere og inspirere andre til å yte mer. Bli bevisst på egen personlighet og kommunikasjon. Kurset er delt inn i forelesninger, diskusjoner, reelle case og øvelser.

Kommunikasjonstrategier

I dag har vi nok kunnskap, teknologi og systemer. Potensialet for vekst ligger i hvordan vi kommuniserer, formidler og samarbeider med kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Lær solide teknikker, verktøy og strategier innen kommunikasjon slik at du får sterkere gjennomslagkraft og troverdighet.

Kroppsspråk

Forskning viser at en stor del av kommunikasjonen vår består av kroppsspråk. Vi er derfor helt avhengig av å kunne forstå og bruke kroppsspråket vårt når vi skal lede, selge, forhandle og få andre mennesker med på det vi ønsker. Lær å påvirke andre, bli mer troverdig og få mer igjennom på kortere tid.

Forhandlingsteknikk

Forhandlingsteknikk er det verktøyet vi bruker for å oppnå det vi ønsker hos personer og bedrifter. Forhandlinger gjennomføres ved kommunikasjon – både verbalt og ikke-verbalt – der partene utveksler krav, ønsker og argumenter. Vellykkede forhandlinger handler mest om gode løsninger og evnen til å løse utfordringer, både i nåtid og i framtid.

Motivasjon og engasjement

Motivasjon og engasjement er ingen konstant tilstand. Den må jobbes systematisk med, fokuseres på og følges opp. Når motivasjonen synker må man ha verktøy for å bygge den opp igjen. Lær å skape arbeids-glede, samhold og trygghet på arbeidsplassen din. Lær å skape varig motivasjon og engasjement for et produkt eller fagområde. Bruk deg selv.

Inspirasjon og positiv psykologi

Nå er det endelig bevist at positivitet lønner seg – også for bedrifter. På begynnelsen av 2000-tallet kom amerikanskje Martin Seligman og andre forskere med begrepet positiv psykologi. De dokumenterte at positive følelser kan læres. Positiv psykologi fokuserer på forståelsen av hvordan positive følelser arbeider i menneskene. Lær hvordan du inspirerer andre.

Personlighetanalyse

Har du tenkt over at personligheten din påvirker måten du kommuniserer på? Dette er et kurs i bevisstgjøring av din egen og andres personlighet og hvordan dette påvirker kommunikasjonen din. Bli bedre kjent med deg selv, hvordan du virker på andre og hvordan du kan oppnå mer i kommunikasjon med andre.

Relasjoner

Lær å bygge relasjoner, oppnå tillit og troverdighet. Gjennom gode teknikker og verktøy lærer du hvordan du skal kommunisere og handle. Gode relasjoner gir mer arbeidsglede og gjør at den enkelte strekker seg lengre enn ellers. De fleste jobber for andres respekt og anerkjennelse, dersom relasjonen er god.

Kundeservice

Det stilles stadig høyere krav til kundeservice og kundebehandling. Man må kunne håndtere alle typer mennesker og utfordringer. Gjennom bevisstgjøring av egen personlighet, reaksjoner og kommunikasjon finner man nøkkelen til hvordan man best mulig samhandler med andre mennesker.

Avgrensning og grensesetting

Lær å sette grenser på en positiv måte og elegant måte slik at du kan foreta gode avgrensninger som gjør at du får det bedre både som menneske og leder. Lær hvordan du kan planlegge, handle og kommunisere slik at du får prioritert riktig og gjort det du skal – og i tide. Dermed får du også anledning til å få riktig kvalitet på det du gjør.

Coaching

Coaching og leder-coaching er viktig for å få sortert, ventilert og reflektert over utfordrende situasjoner. Gjennom coachingen finner vi flere praktiske og gode strategier for håndtering. Effektiv coaching setter i gang prosesser i den som blir coachet slik at riktige valg kan taes og balanse igjen kan oppstå.

Beslutningsprosesser

Evnen til å ta gode beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for å nå mål og sikre bedriften i framtiden. Dette kurset handler om hvordan du kan bli bedre til å samle inn og bearbeide informasjon, ta riktige beslutninger og bli bevisst på når du skal handle. Riktig «timing» er helt avgjørende for å maksimere resultatet.
KUNDER
saks

1-årig leder og coachingprogram

Programmet gir kompetanse i relasjonskompetanse, motivasjon, beslutningsprosesser, coaching og coachende lederskap. Teori kombineres med praktiske øvelser, individuelle og gruppevise oppgaver. Det hele avsluttes med  skriftlig eksamensoppgave med case fra virkeligheten. Både reell og formalkompetanse skal brukes. Passer for ledere, nøkkelpersonell og privatpersoner som ytterligere vil styrke sin coachende væremåte og lederstil.

saks

Gruppevis coaching

Har du tenkt på at du kan få hjelp til å lede og kommunisere med en gruppe, avdeling eller team.  Gruppevis coaching går
ut på å lære grupper
å fungere bedre sammen ut fra gitte rammebetingelser. Coaching kan hjelpe ledere og med- arbeidere å 
tilrettelegge for en positiv jobbopplevelse ved å utforme klare jobbroller, mål og oppfølgingsarbeid. Videre arbeide med å
 skape et sosialt miljø som leder og medarbeidere opplever som støttende og motiverende.

Coaching har til hensikt å inspirere, motivere og bevisstgjøre mennesker til å begynne å handle på en positiv og konstruktiv måte.
 Coaching innebærer også å arbeide for å luke bort forstyrrende elementer som hindrer den enkelte
i å 
jobbe effektivt. Dette kan være alt fra usikkerhet
i individet eller i bedriftens rutiner. Coaching hjelper 
individet til å utvikle tenkemåte, væremåte og læremåte. Gruppevis coaching kan hjelpe ledere og medarbeidere  i gruppedynamikk, kommunikasjon, måloppnåelse, samarbeid og håndtering av konflikter. Coachen jobber en-til-en
og gruppevis, og implementerer avtalt løp/plan.

70385856_s

Tilbakemelding

Slik bruker du tilbakemelding.

Tydelig kommunikasjon

Slik kommuniserer du tydelig.

Intuitiv markedsføring

Selg til høyre hjernehalvdel.

Motivasjon og inspirasjon som lederverktøy
– bygg ditt lederskap med Sinius

Lær å motivere andre. Ledelse
handler om å nå mål sammen
med andre mennesker ut fra
gitte rammebetingelser. Ved å
bygge relasjoner og et godt
arbeidsmiljø vil denne
jobben gå lettere og ansvars-
fordelingen bli mer effektiv.
Lær deg å lede med flyt.

 

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til
Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4
minutter gange, fra Majorstuhuset 9
minutter. Parkering i gaten utenfor
hos oss mot betaling til Oslo
kommune. Vi gjør oppmerksom på
at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.

Sider slutt