Avgrensning og grensesetting

Evnen til å sette grenser på en positiv måte og foreta nødvendige avgrensninger er en av de viktigste suksessfaktorene for å utøve et godt lederskap. Det er også nødvendig for å overleve og for å få tid til å gjøre de viktige tingene. Det er lett å la seg spise opp av alt som kommer inn. Det gjelder å stoppe opp og tenke over hvilke prioriteringer som er riktige. Vi må også tenke kvalitet og få tid til å gjøre ting ordentlig. Når vi skal lede andre, kan vi ikke stresse. Vi må jobbe strukturert, rolig og sikkert. Det får vi bare til dersom vi har en klar formening om hva som er vesentlig og hva som ikke er det. Å velge bort er like viktig som å velge inn. Så det gjelder å få oversikt, prioritere og bestemme tidsbruk/kvalitet på det som skal gjøres. 

Dette lærer du på kurset:

  • å bruke effektive strategier og verktøy for grensesetting
  • solide metoder for avgrensning og valg av det viktigste
  • kommunikasjon som setter grenser på en elegant og klar måte
  • teknikker for å minimere din innsats der det er mulig
  • dynamikk og forhandling om hvem som skal gjøre hva
  • analyse av hvilke arbeidsoppgaver som er viktigst

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.