Kurs i beslutningsprosesser


E
vnen til å ta gode beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for å nå mål og sikre bedriften i framtiden. Dette kurset handler om hvordan du kan bli bedre til å samle inn og bearbeide informasjon, ta riktige beslutninger og bli bevisst på når du skal handle. Riktig «timing» er helt avgjørende for å maksimere resultatet.

På dette kurset lærer du:

  • Å bruke egne ressurser mer optimalt
  • Å få kontakt med din egen intuisjon
  • Å tolke og bruke intuisjonen sammen med annen kunnskap
  • Effektive teknikker for beslutningsprosesser
  • Helhet- og tilstandanalyse
  • Å arbeide på en ny måte mot mål
  • Å skape flyt i lederskapet ditt
  • Å oppdage og benytte nye muligheter
  • Å gjøre de riktige tingene

Målgruppe:

Kurset passer for ledere med erfaring og ambisiøse mål, og de som jobber under hardt press. Passer også for de som vil optimalisere
tempo og timing.

Intuisjon er rett og slett kunnskap, erfaring, minner og nye informasjon satt i system slik at man får et visst overblikk. Gjennom overblikket kan man ane et mønster eller en helhet som igjen kan predikere neste steg eller vise hvilke veier som kan være riktige for oss, både på kort og lang
sikt.

Intuisjon i ledelse er hovedsaklig et verktøy for å få oversikt, se sammenhenger, løse problemer, foreta gode beslutninger og innse hva som til enhver tid er viktigst. Hjernen vår er forbløffende god til å vurdere verdien av informasjon, som vi ikke klarer å vurdere bevisst.

Nyere forskning viser at såkalt intuitiv beslutningstaking er best i komplekse og uoversiktlige situasjoner, der gode beslutninger forutsetter at man fokuserer på utvalgte deler av den tilgjengelige informasjonen og ignorerer resten (Gigerenzer, 2008; Gigerenzer & Brighton, 2007).

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.