Coaching

Coaching er en samtale- og refleksjonsprosess som fører til konkrete valg og handlinger, ofte i forhold til fastsatte mål. Gjennom tilgang til verktøy, kunnskap og kommunikasjon bevisstgjøres den enkelte til å se muligheter i enhver situasjon. Coaching gir individet økt følelse av å ha kontroll over sin egen arbeids- og private situasjon. Coaching endrer ikke vanskelighetsgraden ved jobben eller privatlivet, men endrer åpenbart vår oppfatning av hvordan vi mestrer den. Dermed kan coaching bringe oss inn i en god sirkel av å mestre, noe som gjør at en del negative opplevelser forsvinner.

Coaching av grupper og bedrifter

Coaching kan hjelpe ledere og medarbeidere til å se på sin arbeidshverdag med nye øyne, og sammen kan man tilrettelegge for en positiv jobbopplevelse ved å utforme klare jobbroller, mål og oppfølging. Videre kan man arbeide med å skape et sosialt miljø som leder og medarbeidere opplever som støttende.

Coaching innebærer også å arbeide for å luke bort forstyrrende elementer som hindrer den enkelte i å jobbe effektivt. Dette kan være alt fra usikkerhet i individet eller i bedriftens rutiner. Coaching hjelper individet til å utvikle tenkemåte væremåte og læremåte (Berg 2006 b).

 

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.