Intuitiv markedsføring

Tradisjonelt har de fleste bedriftene fridd til venstre hjernehalvdel med fokus på fakta og detaljer om hva produktet kan utføre eller brukes til. Dette kan virke både irriterende og kjedelig for kompetente forbrukere, som selv vil bestemme om et produkt er bra eller ikke. I dag får de fleste tak i den informasjonen de trenger og tar selv kontakt med instanser som kan svare på spørsmål om produktkunnskap og lignende.

Intuitiv markedsføring appellerer mest til høyre hjernehalvdel og er derfor ikke like opptatt av detaljer. Høyrehjernen, som ofte kalles den kreative hjernen, tenker i form av bilder, lyd og følelser. Den jobber mye raskere enn venstresiden. Den er intuitiv og god til å sette sammen, ser helheter og opererer med flere oppgaver på samme tid.

Når kunden blir presentert for et produkt eller en tjeneste, gjør hjernen et raskt søk gjennom sine lagrede filer av minner og kunnskap. Basert på dette søket får den i løpet av kort tid en idé, tanke eller følelse om produktet eller tjenesten. Dersom kunden er usikker, søker de selv etter mer informasjon, enten på nettet, i grupper eller hos leverandør. Poenget er at kunden selv vil komme fram til konklusjonen om dette er et produkt som er verdt å kjøpe eller ikke. Markedsføringen må derfor tilpasses dette behovet hos kunden. Måten man gjør det på er å la kunden få anledning til å legge til egne ting slik at produktet passer inn i kundens verdier og relasjonelle behov. Dette gjøres ved å ikke være så altfor detaljert, men konsentrere seg om de store linjene, eller helhetsbildet.

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.