Kommunikasjonstrategier

Kommunikasjon handler om å få til en vellykket overførsel av kunnskap, holdninger og følelser mellom to eller flere personer. Det er med andre ord ikke bare snakk om innhold, informasjon eller fakta. Måten man kommuniserer på, og forståelsen av den, er viktig for å få til et godt resultat. Vellykket kommunikasjon skal oppleves som avklarende og gi alle involverte en god følelse.

Kommunikasjon handler i stor grad om å skape gode følelser hos de involverte. Man kan være uenige om mange ting, men målet med kommunikasjonen er å bli enige om det man kan bli enige om, og samtidig være så sortert og bevisst at man ikke sårer, provoserer eller ødelegger relasjoner. For å lykkes med dette må man være bevisst på sin egen måte å være på og uttrykke seg på.

Man må trene på å tolke andre, og fokusere på hva intensjonen er. Vi snakker med andre ord om en toveis prosess hvor det foregår gjensidige tilbakemeldinger og tolkninger i et sosialt samspill (Kaufmann & Kaufmann, 2003). Først må den gode kontakten være der – så kommer budskapet.

Målet med din egen kommunikasjon er å oppnå ønsket respons, ikke noe annet.

 • Hvordan vil du andre skal oppfatte deg og hva ønsker du å formidle?
 • Hvordan skille mellom din indre og ytre dialog?
 • Hvordan legge opp til hensiktsmessige kommunikasjonstrategier?
 • Hva er typiske personligheter og hvordan kommuniserer de?
 • Hva kan være bakgrunnen for at enkelte kommuniserer som de gjør?
 • Hvordan kan du forstå andre bedre?
 • Hvordan kan du snu samtalen i den retningen du ønsker den?

Kjennskap til de ulike personlighetstyper- og kommunikasjonkoder kan benyttes og brukes i grupper organisasjoner og i individuelle liv.  Vi har lang erfaring i å bevisstgjøre, kurse og coache mennesker både privat og i bedrifter. Dette er et kurs for de som ønsker å gå i dybden og virkelig lære kommunikasjon.

 

Kurset omfatter:

 • Verbal og ikke-verbal kommunikasjon.
 • Empatisk kommunikasjon.
 • Spørreteknikker og argumentasjon.
 • Innvendinger og misforståelser.
 • Lytteratferd og mottakeranalyse.
 • Egenskap og nytteverdi.
 • Bruk av ros, tilbakemelding og korrigering.
 • Lesing mellom linjene.
 • Aktiv bruk av magefølelsen.
 • Kommunikasjontype og personlighet

 

Kursene gir deg:

 • Mulighet til å forsterke det du er god på
 • Strategier for å kompensere det du ikke er fullt så god på
 • Bevisstgjøring på hvorfor andre kan misforstå deg
 • Sterkere argumentasjon og gjennomslagskraft

 

Du lærer å:

 • Bruke din egen personlighet mer bevisst i kommunikasjonen din

 • Forstå din egen og andres personlighet bedre

 • Identifisere egne og andres styrke i kommunikasjonen

 • Legge opp hensiktsmessige kommunikasjonstrategier

 • Bruke verktøy i uoversiktlige situasjoner

 • Håndtere egne følelser og negativ energi fra andre

Hvem passer kurset for:

Kurset passer for de som ønsker å forsterke sin egen kommunikasjon, oppnå mer og bruke sine sterke sider mer optimalt. Videre forstå og kommunisere bedre med andre og bli i stand til å sette sammen effektive grupper og team.

 

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.