Kurs i kroppsspråk – bli mer bevist

Forskning viser at en stor del av kommunikasjonen vår består av kroppsspråk. Vi er derfor helt avhengig av å kunne forstå og bruke kroppsspråk når vi skal lede, selge, forhandle eller få andre mennesker med på det vi ønsker. Dette er et viktig og spennende kurs basert på solid dokumentasjon og erfaring fra næringslivet. Det gis eksempler, case og verktøy. Kompendium er inkludert i prisen.

Hvem passer kurset for:
Kurset passer for alle som er avhengig av å få andre mennesker med seg, og som selv ønsker å bli tydeligere, mer forutsigbar og motiverende som person. Det passer også for de som er avhengig av andre for å oppnå det de ønsker, så her snakker vi om alt fra ledelse og nøkkelpersonell, til individualister som vil nå sine mål.

Å forstå og mestre kroppsspråk gir deg:

 • Økt troverdighet
 • Større gjennomslagskraft
 • Bedre førsteinntrykk
 • Tydelighet og mindre misforståelser
 • Mer korrekt informasjon om andre

Du lærer å:

 • Forstå ditt eget og andres kroppsspråk
 • Identifisere egne og andres kommunikasjonskoder
 • Tolke intensjonen og motivasjonen til andre
 • Bli mer bevisst på hvordan andre kan oppfatte deg
 • Kommunisere bedre og tydeligere med andre
 • Få andre mennesker med deg

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.