Kundeservice

Kundeservice har blitt en av bedriftens viktigste suksesskriteria. Bommer man på dette, skades både omdømmet og fremtidig salg. Profesjonaliteten bedømmes gjerne ut fra kundeservicen bedriften yter. Kundene ytrer seg på nettet og andre steder, og da blir den reelle kundeservicen meget tydelig. Er man ikke nok  fleksibel, mangler nødvendig teknologi eller ikke psykologisk nok, hjelper det lite. Et salg i dag består like mye av god kundeservice som et konkurransedyktig produkt/tjeneste til riktig pris.

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.