Hva er ledelse?

Ledelse er å få folk med seg til å jobbe sammen mot et felles mål. Gjennom kommunikasjon,  opplæring, samarbeid og tilrettelegging, skaper man et positivt miljø for læring og resultatoppnåelse. Gode rutiner for tydelighet, respekt, forutsigbarhet og regelmessige tilbakemeldinger skaper et solid  lederskap. Ledelse krever også rammer, rolleavklaringer og organisering.  Mennesket i lederen er hovedformidleren av lederskapet. Derfor må dette bevisstgjøres og kvalitetssikres slik at godt lederskap kan finne sted.

Lederkurs

Velg mellom 1-2 dagers kurs, bedriftsinterne eller skreddersydde kurs. Alle kurs har forankring i praktisk ledelse med eksempler og case fra næringslivet,  skreddersydd ut fra en leders perspektiv.

Vi fokuserer på å øke effektiviteten av lederskapet og motivasjonen til medarbeiderne. Gjennom et godt samspill og klare roller, kan det bli lettere for begge parter å få en flott arbeidsplass og samtidig nå sine mål. Kurset er delt inn i forelesninger, diskusjoner case og øvelser.

De fleste ledere har all for liten tid til å “lede” på grunn av at de må gjøre andre ting som jobben krever. Vi kan hjelpe slike bedrifter med denne leder-jobben og samtidig dokumentere hvilke utfordringer og muligheter som finnes i organisasjonen. Medarbeiderne og lederne vil dermed oppleve seg mer sett og ivaretatt, samtidig som dokumentasjonen avgrenser og prioriterer oppgavene for dem alle.

I alle mellommenneskelige relasjoner er kommunikasjon viktig og kan samtidig være vanskelig. Det å forstå et annet menneske er ikke alltid like lett, spesielt hvis man hovedsaklig fokuserer på de ordene som blir sagt. 

Vi har alle vårt ståsted og oppfatning av oss selv og andre. Vi kan også være ubevisste på enkelte områder og overfor andre mennesker. Eller vi er ikke fokuserte nok overfor mottakerne. Alt dette kan gi grobunn for misforståelser, og disse misforståelsene kan være en utfordring å komme seg ut av.

Innhold:

 • Økt bevissthet om rammer, roller og samspill
 • Økt samarbeidskompentanse og bedre kommunikasjonsferdigheter
 • Bruk av verktøyene ros, tilbakemelding og anerkjennelse
 • Kommunikasjonstrategier
 • Relasjonskompetanse
 • Sortering og håndtering av utfordringer og frustrasjoner
 • Målrettet arbeid med oppfølging
 • Kompendium og kursbevis utstedes.


På organisasjonsnivå kan vi utarbeide programmer som kan bidra til å dekke organisasjonens behov for mobilisering av kompetanse og bidra til at det utvikles og etableres en felles forståelse for mål og forventninger. Videre målsette sammen hel- og delmål for perioden, samt felles handlingsplan. På personnivå kan vi blant annet utarbeide programmer som skal stimulere til egenutvikling og bidra til:

 • Økt samarbeidskompetanse og bedre kommunikasjonsferdigheter.
 • Økt bevissthet om egen kompetanse og forståelse av
  bedriftens kompetansebehov.
 • Økt bevissthet om eget ansvar og muligheter i forhold
  kompetanse- og karriereutvikling.
 • Økt trygghet i rollene som leder og medarbeider, samt
  engasjement i organisasjonen som helhet.
 • Sortering og håndtering av utfordringer og frustrasjoner.
 • Målrettet arbeid med oppfølging.

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.