Motivasjon og engasjement

Motivasjon og inspirasjon er ingen konstant tilstand. Den må jobbes systematisk med, fokuseres på og følges opp. Man trenger støtte både fra andre og seg selv. Gjennom et positivt samspill med andre, samt egen mental trening kan man holde «trykket» oppe over tid. Blir man sittende alene med synkende motivasjon øker sannsynligheten for at det tar lengre tid å bygge den opp igjen. Dersom du vet hva du motiveres av og hva som skal til for å holde motivasjonen oppe over tid vil du kunne trene din egen motivasjon og inspirasjon opp.


Emneoversikt, dette lærer du:

 • Indre, ytre og prestasjonsorientert motivasjon

 • Hvordan inspirasjon, motivasjon og handling jobber sammen

 • Å bruke av ulike strategier når motivasjonen synker, stiger eller stagnerer

 • Å finne det som er meningsfylt og viktig for deg

Hvem passer kurset for:

Alle som har mål de skal nå, drømmer de vil iverksette eller som ønsker å prestere bedre om det er på jobb eller i fritiden sin.

Målet med kurset er:

 • Gi deltakerne kompetanse, verktøy, refleksjon og strategier for å jobbe aktivt og systematisk med motivasjon og inspirasjon som fører til handling.

 • Motivere deltakerne til å sette igang en prosess i seg selv.

 • Stole på at de har de ressursene som skal til i seg selv for å lykkes.

Effekten av kurset:

 • Bevisstgjøring av hvilke motivasjonsressurser du har i deg selv.

 • Kompetanse til å forstå hva som driver deg og hvordan det kan opprettholdes

 • Motivasjon til å sette igang en positiv prosess som medfører handling.

 • Verktøy til å møte utfordringer og endringer.

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.