Personlighetsanalyse

Har du tenkt over at personligheten din påvirker måten du kommuniserer på? Bli med på kurs i bevisstgjøring av din egen og andres personlighet og hvordan dette påvirker din kommunikasjon. Bli bedre kjent med deg selv og hvordan du virker på andre.

Å forstå hvordan personligheten din påvirker kommunikasjonen din gir deg:

 • Mulighet til å forsterke det du er god på

 • Strategier for å kompensere det du ikke er fullt så god på

 • Bevisstgjøring på hvorfor andre kan misforstå deg

 • Sterkere argumentasjon og gjennomslagskraft

Dette lærer du:

 • Bruke din egen personlighet mer bevisst i kommunikasjonen din

 • Forstå din egen og andres personlighet bedre

 • Identifisere egne og andres styrke i kommunikasjonen

 • Legge opp hensiktsmessige kommunikasjonstrategier

 • Bruke verktøy i uoversiktlige situasjoner

 • Håndtere egne følelser og negativ energi fra andre


Hvem passer kurset for:
Kurset passer for de som ønsker å forsterke sin egen kommunikasjon, oppnå mer og bruke sine sterke sider mer optimalt. Videre forstå og kommunisere bedre med andre og bli i stand til å sette sammen effektive grupper og team.


Målet med kurset er:

 • Gi deltakerne kompetanse, verktøy, refleksjon og motivasjon til å begynne å bruke personligheten sin mer effektivt i kommunikasjon med andre.

 • Motivere deltakerne til å analysere andres motivasjon bedre.

 • Inspirere deltakerne til å bruke kompendiet med verktøy og teknikker slik at de erfarer konkret nytteverdi av kurset og oppnår sine mål bedre.

 • Sette igang en prosess i den enkelte som gjør at vedkommende kommuniserer tydeligere og får det bedre med seg selv, enten privat eller i en jobbrolle.


Effekten av kurset:

 • Bevisstgjøring på ulike personligheter og hvorfor de kommuniserer slik de gjør

 • Kompetanse til å forstå intensjonen bak andres kommunikasjon

 • Verktøy til å forstå andre bedre og få til en konstruktiv kommunikasjon

 • Forståelse av hvordan du selv kan oppfattes i ulike sammenhenger


Annen viktig informasjon
Dette er ikke et kurs hvor det foretas tester av personligheten din, men et kurs hvor du selv hovedsaklig skal reflektere og bevisstgjøres om din egen og andres personlighet. Det er lagt opp på en solid pedagogisk måte og det forekommer ingen grad av kategorisering eller stigmatisering.

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.