Relasjonsbygging

Vi er avhengige av å ha gode relasjoner dersom vi skal oppnå resultater sammen og trives på jobben. I det øyeblikket gode relasjoner oppstår, oppnår vi mange synergier. Vi jobber raskere, bedre og tenker mer positivt. En god relasjon oppstår når to eller flere personer bindes sammen i en psykologisk kontrakt. Det vil si når man begynner å oppføre seg som et team. Man viser at man er på samme lag,  viser tillit og hjelper hverandre.  Man drar lasset sammen og har glede av hverandres innspill, kompetanse og personlighet. Man blir kjent utover det faglige og etablerer et fellesskap som er godt for alle.

Når vi ikke kjenner hverandre eller ikke får anledning til å bygge relasjoner på en naturlig måte, jobber vi med profesjonelle relasjoner. Mye av ingrediensene her er de samme som i naturlige relasjoner. Tillt, integritet, gjensidighet og forutsigbarhet jobbes aktivt med, som en resurs. Gjennom bevisstgjøring, valg og positiv atferd kan vi bygge solide psykologiske kontrakter som sikrer inntektgrunnlaget vårt, omdømmet og kulturen vår.

KONTAKT INFO
047- 950 75 642
post@sinius.no

ADRESSE
Majorstuveien 8
0353 Oslo

Slik kommer du deg til oss: Trikk 19 til Rosenborg eller 11 til Bogstadveien, 4 minutter gange, fra Majorstuhuset 9 minutter. Parkering i gaten utenfor hos oss mot betaling til Oslo kommune. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov til å kjøre inn til bygningen.