6 sider

Programmet gir kompetanse i relasjonskompetanse, beslutningsprosesser, coaching og coachende lederskap. Teori kombineres med praktiske øvelser, individuelle og gruppevise oppgaver, samt avsluttende eksamensoppgave.

Passer for terapeuter, veiledere og privatpersoner som vil ytterligere styrke sin coachende væremåte i kommunikasjon, veiledning og ledelse gjennom sitt arbeid eller som coach, mentor og prestasjonhjelper. Nøkkelpersonell, ledere, konsulenter, rådgivere, lærere, mentorer, inspiratorer,

· Positiv psykologi og modeller for positiv endring
· Prosesser for motivasjon, personligheter og beslutningstaking
· Kommunikasjon og kroppsspråk
· Bevisstgjøring og refleksjon
· Handlings- og relasjonskompetanse
· Selvinnsikt, selvledelse og coachende lederskap
· En coachende tilnærming til konflikter og konflikthåndtering

Pris per semester
14.500,- kr eks. bøker. Undervisning på mandager
kl 09.30-15.30. Påmelding: post(a)sinius.no eller tlf. 95 07 56 42.

Undervisningssted: Balders gate 11, 0263 Oslo.