forside

Sinius tilbyr ledercoaching innen 24 timer

De fleste ledere opplever press fra tid til annen, og har få steder de kan gå for å få støtte og hjelp. Når det brenner og du trenger noen å snakke og diskutere med, kan du ringe til oss. Vi kan hjelpe deg  med sortering, prioritering, håndtering av utfordringer og annen type lederassistanse. Gå ikke alene med utfordringene dine, det hjelper å snakke med noen objektive mennesker som har lang erfaring og kompetanse innen ledelse. Sinius tilbyr coaching til ledere, både drop-in og etter avtale. Drop-in foregår på skype eller på telefon og fungerer som ventilasjonsprosess og sparring for den enkelte leder. Ta kontakt med Sinius i dag.

Velkommen til Sinius kurs og coaching, vi holder kurs over hele landet

Coach- og leder program

Passer for terapeuter, veiledere og privatpersoner som vil ytterligere styrke sin coachende væremåte i kommunikasjon, veiledning og ledelse gjennom sitt arbeid eller som coach, mentor og prestasjonhjelper. Nøkkelpersonell, ledere, konsulenter, rådgivere, lærere, mentorer og inspiratorer.

Lederkurs

Dette er et ledelseskurs med fokus på å øke effektiviteten av lederskapet og motivasjonen til medarbeiderne. Gjennom et godt samspill og klare roller, kan det bli lettere for begge parter å få en flott arbeidsplass og samtidig nå sine mål. Kurset er delt inn i forelesninger, diskusjoner case og øvelser.

Forhandlingsteknikk

Forhandlinger gjennomføres ved kommunikasjon – enten verbal eller ikke-verbal- der partene utveksler krav, ønsker og argumenter. Begge parter må ha tillit til at den andre part ønsker og er i stand til å leve opp til det som er avtalt. Vellykket forhandling handler mer om å løse utfordringer enn om å vinne.

Kommunikasjon og personlighet

Har du tenkt over at personligheten din påvirker måten du kommuniserer på? Dette er et kurs i bevisstgjøring av din egen og andres personlighet og hvordan dette påvirker kommunikasjonen din. Bli bedre kjent med deg selv, hvordan du virker på andre og hvordan du kan oppnå mer i kommunikasjon med andre.

Kommunikasjon – en toveis prosess

Kommunikasjon handler om å få til en vellykket overførsel av kunnskap, holdninger og følelser mellom to eller flere personer. Det er med andre ord ikke bare snakk om innhold, informasjon eller fakta. Måten man kommuniserer på og forståelsen av den de andre er like viktig for å få til et godt resultat.

Intuisjon i ledelse - beslutningsprosesser

Evnen til å ta gode beslutninger er en av de viktigste suksessfaktorene for å nå mål og sikre bedriften i framtiden. Dette kurset handler om hvordan du kan bli bedre til å samle inn og bearbeide informasjon, ta riktige beslutninger og bli bevisst på når du skal handle. Riktig «timing» er helt avgjørende for å maksimere resultatet.
Kurs i engasjement og optimisme
Kurs i inspirasjon og positiv psykologi
Kurs i motivasjonsteknikker og inspirasjon

 Kurs i kroppsspråk – bli mer bevist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

Sinius ledercoaching

Programmet gir kompetanse i relasjonskompetanse, beslutningsprosesser, coaching og coachende lederskap. Teori kombineres med praktiske øvelser, individuelle og gruppevise oppgaver, samt avsluttende eksamensoppgave. Passer for terapeuter, veiledere og privatpersoner som vil ytterligere styrke sin coachende væremåte i kommunikasjon, veiledning og ledelse gjennom sitt arbeid eller som coach, mentor og prestasjonhjelper. Nøkkelpersonell, ledere, konsulenter, rådgivere, lærere, mentorer, inspiratorer.

forside

Hva er egentlig et godt menneske?

Det snakkes til stadighet om å lære å bli en god leder, kollega og menneske, men hva er nå det da? Hva vil det si å være god? Jeg tenker at det først og fremst handler om kunnskap om mennesker generelt sett og om deg selv og andre. En god leder, kollega og menneske må starte med seg selv og bli bevisst på sterke og svake sider, eller hvordan man kan virke på andre. Det vil si måter å reagere på, kommunikasjonkoder, temperament, interesser, verdier og referansegrunnlag. Når man blir kjent med noen, er det lettere å kommunisere, forstå og samarbeide fordi man kjenner litt til det som skjer inne i de andre. Det er altså snakk om kunnskap, bevisstgjøring og kommunikasjon. Det kan du lære hos oss, enten via kurs, skreddersydde programmer eller gjennom en-til-en samtaler (coaching)..

forside
forside

Kommunikasjon – et verktøy som bør brukes mer

Det snakkes til stadighet om å lære å bli en god leder, kollega og menneske, men hva er nå det da? Hva vil det si å være god? Jeg tenker at det først og fremst handler om kunnskap om mennesker generelt sett og om deg selv og andre. En god leder, kollega og menneske må starte med seg selv og bli bevisst på sterke og svake sider, eller hvordan man kan virke på andre. Det vil si måter å reagere på, kommunikasjonkoder, temperament, interesser, er

Selg mer med kroppsspråk

Har du tenkt på at du kan selge mer og bedre om du blir i stand til å tolke og tyde andres kroppsspråk? De fleste mennesker er helt ubevisste på hva deres eget kroppsspråket sier. Kroppsspråket kan fortelle mye mer enn ordene som kommer ut av munnen. Som oftest forteller kroppsspråket hva personen ikke vil, tør eller kan si, men der kan beslutningskriteriene ligge.Skal du selge noe, må du både lytte til hva de potensielle kundene sier og hva de gjør dvs uttrykker med kroppen.

Du som selger kan også trene på å uttrykke eller forsterke ditt budskap gjennom ditt kroppsspråk. Det vil virke sterkere og kan påvirke kjøper til å si noe mer eller ta en beslutning. Husk at kroppen lyver sjelden. Bli med på et annerledes salgskurs, som både er morsomt og nyttig. Bli med på kroppsspråk kurs og forstå mer, oppnå mer og selg mer. Ta kontakt med Sinius.

forside

Hvordan bygge tillit?

Tillit er en subjektiv oppfatning av at den/de andre personene vil innfri for-ventningene dine. Forventninger kommer frem etter gjentatte møter, kontakt og handling. Gjennom å bli kjent, utveksle informasjon, verdier, mål og kompetanse bygges det opp en usynlig kontrakt mellom de involverte personene. Denne relasjonen trenger ikke være av privat art, den kan handle om jobb, fag, oppdrag og mål, men det kreves villighet av begge parter til å vise åpenhet, ærlighet og gode resultater (handling).

Forhandlingsteknikk – oppnå dine mål raskere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

LIK OG FØLG OSS

NEWSLETTER SIGN-UP

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae

Under her starter sidene for mobil