Sidelayout toopbilde og tekst

Lederutviklingskurs

Programmet gir kompetanse i relasjonskompetanse, beslutningsprosesser, coaching og coachende lederskap. Teori kombineres med praktiske øvelser, individuelle og gruppevise oppgaver, samt avsluttende eksamensoppgave. Passer for terapeuter, veiledere og privatpersoner som vil ytterligere styrke sin coachende væremåte i kommunikasjon, veiledning og ledelse gjennom sitt arbeid eller som coach, mentor og prestasjonhjelper. Nøkkelpersonell, ledere, konsulenter, rådgivere, lærere, mentorer og inspiratorer.

 • Positiv psykologi og modeller for positiv endring
 • Prosesser for motivasjon, personligheter og beslutningstaking
 • Kommunikasjon og kroppsspråk
 • Bevisstgjøring og refleksjon
 • Handlings- og relasjonskompetanse
 • Selvinnsikt, selvledelse og coachende lederskap
 • En coachende tilnærming til konflikter og konflikthåndtering

Pris per semester
14.500,- kr eks. bøker.

Undervisning på mandager, Balders gate 11, 0263 Oslo.
kl 09.30-15.30. Påmelding: post(a)sinius.no eller tlf. 95 07 56 42.

2.

Dette er et ledelseskurs med fokus på å øke effektiviteten av lederskapet og motivasjonen til medarbeiderne. Gjennom et godt samspill og klare roller, kan det bli lettere for begge parter å få en flott arbeidsplass og samtidig nå sine mål. Kurset er delt inn i forelesninger, diskusjoner case og øvelser.

De fleste ledere har all for liten tid til å “lede” på grunn av at de må gjøre andre ting som jobben krever. Vi kan hjelpe slike bedrifter med denne leder-jobben og samtidig dokumentere hvilke utfordringer og muligheter som finnes i organisasjonen. Medarbeiderne og lederne vil dermed oppleve seg mer sett og ivaretatt, samtidig som dokumentasjonen avgrenser og prioriterer oppgavene for dem alle.

I alle mellommenneskelige relasjoner er kommunikasjon viktig og kan samtidig være vanskelig. Det å forstå et annet menneske er ikke alltid like lett, spesielt hvis man hovedsaklig fokuserer på de ordene som blir sagt. Ofte er vi mennesker slik at vi ikke sier det vi mener, og det vi forsøker å si, kan av og til bli misforstått av mottakerne.

Vi har alle vårt ståsted og oppfatning av oss selv og andre. Vi kan også være ubevisste på enkelte områder og overfor andre mennesker. Eller vi er ikke fokuserte nok overfor mottakerne. Alt dette kan gi grobunn for misforståelser, og disse misforståelsene kan være en utfordring å komme seg ut av.

Innhold:

 • Økt bevissthet om rammer, roller og samspill
 • Økt samarbeidskompentanse og bedre kommunikasjonsferdigheter
 • Økt trygghet i rollene som leder og medarbeider, samt engasjement i organisasjonen som helhet
 • Sortering og håndtering av utfordringer og frustrasjoner
 • Målrettet arbeid med oppfølging
 • Kompendium og kursbevis utstedes.


Hva kan Sinius tilby?

På organisasjonsnivå kan vi utarbeide programmer som kan bidra til å dekke organisasjonens behov for mobilisering av kompetanse og bidra til at det utvikles og etableres en felles forståelse for mål og forventninger. Videre målsette sammen hel- og delmål for perioden, samt felles handlingsplan. På personnivå kan vi blant annet utarbeide programmer som skal stimulere til egenutvikling og bidra til:

 • Økt samarbeidskompetanse og bedre kommunikasjonsferdigheter.
 • Økt bevissthet om egen kompetanse og forståelse av
  bedriftens kompetansebehov.
 • Økt bevissthet om eget ansvar og muligheter i forhold
  kompetanse- og karriereutvikling.
 • Økt trygghet i rollene som leder og medarbeider, samt
  engasjement i organisasjonen som helhet.
 • Sortering og håndtering av utfordringer og frustrasjoner.
 • Målrettet arbeid med oppfølging.


Eksempel på pakkeløsning:

 • 3 samlinger (alle i bedriften) per år x 2 dager kl 13.00 – 19.00 – foredrag
  med diskusjon, samt gruppearbeid. Alt dokumenteres.
 • 4 timer individuell coaching per ansatt per år – individuell handlingsplan
  utarbeides. Presentasjon av resultat til bedriften dokumenteres.

Sinius tilbyr ledercoaching innen 24 timer

De fleste ledere opplever press fra tid til annen, og har få steder de kan gå for å få støtte og hjelp. Når det brenner og du trenger noen å snakke og diskutere med, kan du ringe til oss. Vi kan hjelpe deg med sortering, prioritering, håndtering av utfordringer og annen type lederassistanse. Gå ikke alene med utfordringene dine , det hjelper å snakke med noen objektive mennesker som har lang erfaring og kompetanse innen ledelse.

Vi tilbyr coaching til ledere, både drop-in og etter avtale. Drop-in foregår på skype eller på telefon og fungerer som ventilasjonsprosess og sparring
for den enkelte leder. Ta kontakt med Sinius i dag!