top test

Sinius coaching

top test

Coaching

Gjennom bevisstgjøring ser man en helhet, et mønster, et større bilde enn før, noe som fører til at man oppdager nye muligheter for realisering av drømmer og mål. Coaching har som mål å hjelpe individet til å sortere og velge ut det som er viktigst, og gir individet økt følelse av å ha kontroll over sin egen arbeids- og private situasjon. Coachen’s hovedoppgave er derfor å speile individet best mulig og videre hjelpe til med sorteringen og oppfølging av handlingsplanen.

Coaching endrer ikke vanskelighetsgraden ved jobben eller privatlivet, men endrer åpenbart vår oppfatning av hvordan vi mestrer den. Dermed kan coaching bringe oss inn i en god sirkel og vedfølelsen av å mestre forsvinner også en del negative opplevelser.

Coaching av grupper og bedrifter

Coaching kan hjelpe ledere og medarbeidere til å se på sin arbeidshverdag med nye øyne, og sammen kan man tilrettelegge for en positiv jobbopplevelse ved å utforme klare jobbroller, mål og oppfølging. Videre kan man arbeide med å skape et sosialt miljø som leder og medarbeidere opplever som støttende.

Coaching innebærer også å arbeide for å luke bort forstyrrende elementer som hindrer den enkelte i å jobbe effektivt. Dette kan være alt fra usikkerhet i individet eller i bedriftens rutiner. Coaching hjelper individet til å utvikle tenkemåte væremåte og læremåte (Berg 2006 b).

top test