topp

Om Sinius

Vi i Sinius har spesialisert oss på individer, bedrifter og grupper. Utfordringen er å identifisere, velge og handle. Vi mener at det finnes ubenyttet
potensiale og muligheter i de fleste mennesker og bedrifter. Vi leverer konkrete handlingsprogrammer med solide verktøy etter dialog og sam-
arbeid med oppdragsgiver. Vi tror på fokusering og trening på det man ønsker å oppnå.

Vi som jobber i Sinius

Master of business and marketing fra BI
Ledercoach, lang ledererfaring og gründer
Fokusområder:
Ledelse
Endringer
Konfliktløsning
Forhandlinger

Grethe Hioltan

Master of business and marketing fra BI Ledercoach, lang ledererfaring og gründer Fokusområder: Ledelse Endringer Konfliktløsning Forhandlinger
Coach og kursleder
Diplomert Coach fra Sinius
Master i biologi, grunnfag psykologi
Pedagogikk (PPU)
Fokusområder:
Positiv psykologi
Kommunikasjon og kroppsspråk
Intuisjon og beslutningsprosesser
Samarbeid og kultur

Gøril Hoel

Coach og kursleder Diplomert Coach fra Sinius Master i biologi, grunnfag psykologi Pedagogikk (PPU) Fokusområder: Positiv psykologi Kommunikasjon og kroppsspråk Intuisjon og beslutningsprosesser Samarbeid og kultur
Coach og kursleder
Diplomert Coach fra Sinius
Grunnfag Personlighetsanalyse fra det Europeiske Psykosynteseuniversitet
Markedskommunikasjon fra NMH
Fokusområder:

Dybdecoaching (avdekking av mønstre og indre verdisystemer)
Kommunikasjon
Motivasjon og måloppnåelse
. Karrierevalg

Lene Iversen

Coach og kursleder Diplomert Coach fra Sinius Grunnfag Personlighetsanalyse fra det Europeiske Psykosynteseuniversitet Markedskommunikasjon fra NMH Fokusområder:
 Dybdecoaching (avdekking av mønstre og indre verdisystemer) Kommunikasjon
Motivasjon og måloppnåelse
. Karrierevalg